Posts Tagged ‘games’

Q3osc
er etter det jeg har forstått en modifisert utgave av spillmotoren ioquake. Det spesielle med denne utgaven er at den bruker dataoverføringsprotokollen OSC – Open Sound Control som jeg skal bruke i masteroppgava mi.
Mer om OSC kan leses på (den ganske dårlige) nettsiden http://opensoundcontrol.org/

Advertisements